Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Stimuleringsregeling E-health Thuis

Op 1 maart 2019 treedt de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) in werking. Het doel van SET is het opschalen en borgen van e-health-toepassingen die ondersteuning en zorg aan cliënten thuis mogelijk maken.

De Minister van VWS wil dat e-health voor méér mensen wordt ingezet en toegankelijk wordt.
SET kan de mogelijkheden voor mensen vergroten om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Het doel van de SET is het stimuleren van activiteiten voor het opschalen en borgen van e-health-toepassingen die ondersteuning en zorg aan cliënten thuis mogelijk maken. Voorbeelden van e-health zijn alarmering en alarmopvolging, medicijndispensing, leefstijlmonitoring, wondverzorging op afstand, psycho-educatie, ggz-behandelmodules en communicatieplatforms.

Het gaat om toepassingen die al gebruikt worden door meer dan 100 cliënten, waarvan minstens 10 cliënten van de aanvrager van de subsidie. Het gaat in deze regeling niet om nieuwe toepassingen of pilot-projecten, maar om het inbedden van bestaande e-health toepassingen in de werkprocessen.

Samenwerking vereist
Bij de aanvraag van de subsidie wordt een samenwerkingsverklaring tussen aanbieder en inkoper gevraagd. Zonder inkoper wordt de kans op het organiseren van duurzame bekostiging als te minimaal beschouwd. Zorgverzekeraars zijn inkopers van zorg op grond van de Zorgverzekeringswet. Zorgkantoren kopen zorg in voor de Wet langdurige zorg. Ondersteuning voor de Wmo wordt verzorgd of ingekocht door gemeenten.

Zorgaanbieders zijn volgens de minister nog niet gewend aan de mogelijkheden die e-health kan bieden en inkopers zijn nog niet goed ingesteld op het inkopen en financieren van e-health.
Dit terwijl digitale zorg of zorg op afstand voor sommige mensen de oplossingen kan bieden waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen. Door deze subsidieregeling hoopt de minister dat e-health meer wordt ingezet en gewoner wordt.

Uitvoerder
De uitvoerder van SET is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in samenwerking met ZonMw. RVO.nl voert meer subsidieregelingen uit voor het ministerie van VWS. ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Digitale zorgpolis niet de standaard
Op het gebied van digitale zorg en verzekeringen is er nog een andere ontwikkeling. Een wetsvoorstel van het vorige kabinet om zorgpolissen standaard digitaal te verstrekken, is door de Minister voor Medische Zorg ingetrokken. In de praktijk wordt al steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de zorgpolis met toestemming van de verzekeringnemer digitaal te verstrekken.

De minister verwacht dat vanzelf een situatie ontstaat waarin een grote meerderheid van de verzekeringnemers de polis digitaal ontvangt. Een digitale zorgpolis heeft voordelen voor de administratieve lasten van zorgverzekeraars. De NZa monitort de groei van het aantal digitale polissen.

Informatie

  • Zorg
  • Leerdoel 1d.1 (B)
  • Maandag 18 februari 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships