Stopzetten salaris na weigering ziekmelding mag niet

Een werkgever weigert de ziekmelding van een werknemer en verzoekt hem zelf een afspraak te maken bij de bedrijfsarts. De werknemer doet dat pas na 10 dagen waarna de werkgever weigert het loon over die 10 dagen uit te betalen. De bedrijfsarts stelt vast dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Rechtbank Oost-Brabant  (11/09/2014) oordeelt dat de werkgever de ziekmelding niet had mogen weigeren. Een werkgever zal een ziekmelding moeten accepteren, tenzij er voldoende zwaarwegende gronden aanwezig zijn om de ziekmelding te weigeren. Dat is hier niet het geval. Het kan niet alleen aan de werknemer worden verweten dat de werkgever niet eerder in de gelegenheid is geweest om de arbeidsgeschiktheid van de werknemer door de bedrijfsarts te laten toetsen. De rechter wijst de vordering van de werknemer tot betaling van het achterstallig salaris toe.
 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015