Strengere eisen aan uitzendbureaus

De Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV gaan de uitzendbureaus strenger controleren. De toetsing om het keurmerk te krijgen wordt onafhankelijker en er worden meer eisen gesteld om het certificaat te verkrijgen. Houden de uitzendbureaus zich niet aan de CAO dan krijgen zij geen keurmerk. Zowel overheid als de branche zelf nemen steeds maatregelen om malafiditeit in de uitzendbranche te bestrijden. Ook gecertificeerde uitzendbureaus gaan nog regelmatig in de fout. Wet- en regelgeving en handhaving maken het malafide uitzendbureaus en de personen achter de schermen steeds lastiger, maar de problemen zijn moeilijk uit te roeien. Het certificeringsysteem blijft, maar moet verbeterd worden. De overheid krijgt een grotere rol. Bij onvoldoende voortgang komt er een ander systeem.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015