Strengere eisen voor inkoop AOW

Degene die ontbrekende AOW opbouwjaren wil inkopen, wordt met ingang van 24 maart 2014 geconfronteerd met strengere voorwaarden aldus de Sociale Verzekeringsbank.

De nieuwe voorwaarden voor inkoop van AOW luiden als volgt:

-          De werknemer moet verplicht verzekerd zijn voor de AOW én

-          hij moet nu werken in Nederland.

Hij moet ook:

-          ten minste 5 jaar verplicht verzekerd zijn geweest voor de AOW én

-          ten minste 5 jaar in Nederland hebben gewerkt.

De minimum inkoop premie stijgt fors.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015