Subsidie interne jobcoach bij zieke gehandicapte werknemer

Werkgevers met een werknemer met een langdurige ziekte of handicap kunnen bij UWV subsidie voor interne jobcoaching aanvragen. De interne jobcoach kan een medewerker zijn uit de eigen organisatie. Deze interne jobcoach begeleidt de werknemer bij het uitvoeren van zijn werk. De werkgever krijgt de subsidie maximaal 3 jaar. Als de werknemer al 3 jaar ondersteuning heeft gehad, is het toch mogelijk om subsidie te krijgen. De werkgever moet de noodzaak daarvan onderbouwen. Voorwaarden: Werkgever neemt persoon na proefplaatsing tenminste 6 maanden in dienst Voor proefplaatsing moet de persoon 18 jaar of ouder zijn.

Duur dienstbetrekking bedraagt ten minste 6 maanden en de persoon werkt in deze dienstbetrekking ten minste 12 uur per week en er is sprake van een loonwaarde van minimaal 35% van het wettelijk minimum loon. Uit de schriftelijke arbeidsovereenkomst moet blijken dat de dienstbetrekking hieraan voldoet.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015