Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Substitutie van pensioenpremie voor hoger salaris leidt tot verboden leeftijdsdiscriminatie

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heet op 13 september 2019 een uitspraak gedaan over de invoering van een nieuwe pensioenregeling per 01-01-2020, waarin de mogelijkheid is opgenomen dat deelnemers pensioenpremie kunnen omruilen voor een hoger salaris en een lagere pensioenopbouw.

Het gaat om een financiële holding die met ingang van 1 januari 2020 de bestaande pensioenregeling wil wijzigen in een premieovereenkomst op basis van vastgestelde premie, gebaseerd op een van de staffels uit het staffelbesluit, die uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een pensioenuitkering. In de voorgenomen pensioenregeling is een keuzebudget opgenomen op grond waarvan de deelnemers kunnen kiezen voor een lagere pensioenopbouw en een hoger netto salaris.

 

Aangezien de pensioenpremie stijgt naarmate men ouder wordt, resulteert deze mogelijkheid in een ongeoorloofd onderscheid op grond van leeftijd. Immers, deelnemers met verschillende leeftijden, maar met dezelfde pensioengrondslag, hebben verschillende pensioenpremies. Oudere deelnemers krijgen dan een hoger bedrag aan salaris dan jongere deelnemers als een bepaald percentage van de pensioenpremie wordt omgezet in (extra) salaris.

 

Het CRM stelt vast dat door deze keuzemogelijkheid een oudere medewerker onder gelijke omstandigheden als gevolg van zijn leeftijd een hoger salaris ontvangen dan zijn jongere collega. Daarmee is sprake van direct onderscheid op grond van leeftijd bij de beloning.

 

De vraag is dan of dit onderscheid is geoorloofd. Volgens de werkgever wel, omdat hiermee de deelnemers in staat worden gesteld om zelf bewuste keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Het bedrijf verwijst daarmee naar het doel van het opnemen van het keuzebudget in de beoogde pensioenregeling.

 

Het CRM overweegt dat de werkgever verwijst naar het doel van opnemen van het keuzebudget in de beoogde pensioenregeling. Daarmee is echter geen doelstelling gegeven voor het leeftijdsonderscheid dat daaruit voortvloeit. De werkgever heeft ter zitting ook geen doel voor het leeftijdsonderscheid kunnen geven.

 

Het CRM komt tot de conclusie dat een legitiem doel voor deze vorm van leeftijdsonderscheid bij de beloning ook moeilijk voorstelbaar is, zodat het onderscheid op grond van leeftijd niet objectief gerechtvaardigd is. Invoering van het keuzebudget in de pensioenregeling zoals deze nu wordt voorgesteld, resulteert in verboden onderscheid op grond van leeftijd.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Gelijke behandeling
  • EQF 7
  • Woensdag 25 september 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships