Successie- en schenkingsrecht fors omlaag

Het successie- en schenkingsrecht, de belastingheffing op erven en schenken, gaan flink omlaag en de vrijstellingen voor partners en kinderen gaan omhoog.
De vrijstelling voor partners gaat omhoog van € 523.667,-- (2008) naar € 600.000,-- en voor kinderen van € 10.500,-- (2008) naar € 19.000,--.

De tarieven, thans 7 klassen oplopend van 5% tot 27% voor partners en kinderen, worden teruggebracht naar 2 klassen.
Voor partners en kinderen geldt een tarief van 10% over de eerste € 125.000,-- en 20% over het meerdere. Andere verkrijgers hebben een vrijstelling van € 2.000,-- en betalen 30% over de eerste € 125.000,-- en 40% over het meerdere. Ook hier is thans sprake van 7 klassen, voor broers, zusters, en erfgenamen in de rechte opgaande lijn geldt een tarief variërend van 26% tot 53% en voor overige erfgenamen van 41% tot 68%. 
De ministerraad heeft hier op voorstel van staatssecretaris de Jager van Financiën mee ingestemd.
De geplande inwerkingtreding van het voorstel is 1 januari 2010.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015