Sustainable financieel advies: de financieel en fiscaal adviseur als change agent?

Duurzaamheid (sustainability) en meervoudige waardecreatie bepalen de toekomst van ondernemend Nederland. Er ontstaan nieuwe businessmodellen waarin duurzaamheid centraal staat en waarin niet alleen gestuurd wordt op economische waarde, maar ook op sociale en ecologische waarden. Deze transitie heeft grote impact op de rol van de adviseur voor ondernemers / ondernemingen. De vraag is welke rol financieel en fiscaal adviseurs kunnen en moeten spelen in het aanjagen van de duurzaamheidstransitie binnen het MKB. Die vraag staat centraal tijdens het webinar Sustainable financieel advies en zal de komende jaren onderwerp van onderzoek zijn binnen het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax van de HAN University of Applied Sciences.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit webinar. Er is volop ruimte voor interactie met als doel om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van het financieel en fiscaal adviesvak in relatie tot de duurzaamheidsopgave waar het MKB in Nederland voor staat.

Aanmelden kan via: https://blog3.han.nl/cmw/event/save-the-date-webinar-sustainable-financieel-advies-de-financieel-en-fiscaal-adviseur-als-change-agent/

Informatie

  • Diversen
  • Maandag 8 maart 2021