Ten onrechte afgegeven E101 verklaring geldig?

Een rijnvarende (Rijnvarendenverdrag) meent in Luxemburg verzekerd te zijn op grond van een door Luxemburg afgegeven E101 verklaring. De Belastingdienst oordeelt dat de E101 verklaring juridische basis mist en dat deze verklaring ongeldig is. Luxemburg stelt dat de afgegeven E101 verklaring niet als zodanig is bedoeld, maar om administratieve redenen is gebruikt. Hof Den Bosch (7 februari 2014, nr. 13/00040) heeft prejudiciële vragen gesteld: 1. Is Nederland aan de E101 verklaring gebonden ook als deze inhoudelijk onjuist is?  2. Maakt het uit dat Luxemburg niet beoogde een E101 verklaring af te geven, maar dat de rijnvarende meende en ook redelijkerwijs mocht menen een E101 verklaring te hebben ontvangen?

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015