Terecht onderbewindstelling en afwijking van notariële volmacht

Op 3 september 2020 heeft Hof Den Bosch uitspraak gedaan of een ouder terecht onder bewind is gesteld en of in afwijking van een opgestelde notariële volmacht terecht een onafhankelijke en professionele derde tot bewindvoerder is benoemd.

De moeder van twee zonen is op verzoek van een van de zonen in 2019 onder bewind gesteld, waarbij de rechtbank een onafhankelijke bewindvoerder heeft benoemd.

De andere zoon is het hier niet mee eens. Volgens hem is het bewind ten onrechte ingesteld. Wanneer het bewind wel terecht is ingesteld, dan dient hij als bewindvoerder benoemd te worden. Dit zou blijken uit een in 2013 door zijn moeder en vader (overleden in 2018) opgestelde notariële volmacht. De omstandigheid dat tussen hem en zijn broer zich spanningen voor doen, maakt niet dat van de volmacht afgeweken dient te worden.

Hof Den Bosch oordeelt dat de moeder als gevolg van haar lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is ten volle haar vermogensrechtelijke belangen zelf waar te nemen. Zij is slechtziend en lijdt aan gevorderde dementie. Voorts acht het hof van belang dat zij bij het regelen van haar financiën de hulp van haar zonen heeft gevraagd.

Vervolgens oordeelt het hof dat de kantonrechter terecht een onafhankelijke bewindvoerder heeft benoemd. Volgens het hof is de verstandhouding tussen de zonen ernstig verstoord, want zij hebben onder andere over en weer verwijten geuit over het beheer van de financiën van moeder door de ander.

Informatie

  • Recht: Overig
  • Maandag 14 september 2020