Termijn 6 maanden waardeoverdracht verdwijnt

Omdat waardeoverdracht in veel gevallen een verbetering betreft voor de

deelnemers is niet gewenst dat de mogelijkheden voor waardeoverdracht te veel worden beperkt. Daarom is bij amendement besloten de termijn van 6 maanden waarbinnen de waardeoverdracht van het pensioen moet plaatsvinden, te laten vervallen. Pensioendeelnemers moeten te allen tijde gebruik kunnen maken van waardeoverdracht, zolang het

pensioenfonds niet kampt met een te lage dekkingsgraad.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015