Terugbetaling voorschot inkomensafhankelijke zorgbijdrage

Het komt nogal eens voor dat op het totale inkomen meer inkomensafhankelijke zorgbijdrage voor de ziektekostenverzekering, wordt ingehouden dan men feitelijk verschuldigd is. De belastinginspecteur stelt dan de teveel betaalde bijdrage bij beschikking vast. Onder voorwaarden kan de belastinginspecteur in een dergelijk geval een voorschot verlenen ter compensatie van het vermoedelijk teveel betaalde bedrag. Mocht dit voorschot echter te hoog zijn vastgesteld, kan de teveel ontvangen compensatie via een soepele regeling worden terugbetaald. De terugbetaling moet in maximaal 12 maandelijkse termijnen van elk tenminste € 100 plaatsvinden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015