Thema?s DNB Toezicht 2013

Onlangs heeft de staatssecretaris van SZW bekendgemaakt dat het nieuwe Financieel toetsingskader (FTK) ingaat per 1 januari 2015. DNB en AFM gaan dan ook in 2013 de voorbereiding op de overgang naar het nieuwe pensioencontract actief begeleiden. Doel is de pensioenfondsen op weg te helpen zodat zij klaar zijn zodra het nieuwe pensioenstelsel een feit is. DNB en AFM verwachten van de fondsen dat zij dit jaar al anticiperen op het nieuwe stelsel, de in verband daarmee te maken keuzes en de implicaties daarvan voor de bedrijfsvoering. DNB kondigt verder aan bij pensioenfondsen onderzoek te doen naar beleggingen in commercieel vastgoed, beleggingsrisico's en naar risicobeheer, uitbesteding en administratie. Tot slot zal de toezichthouder extra aandacht schenken aan de kwaliteit van pensioenfondsbesturen.

Informatie

  • Toezicht, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015