Toekomstige boetevrije aflossingen niet verplicht in berekening boeterente

 

Een klant vordert bij het KiFiD een herrekening van de in rekening gebrachte boeterente. De consument vindt dat ook rekening gehouden moet worden met de toekomstige jaarlijkse boetevrije aflossingsmogelijkheden in plaats van alleen de boetevrije aflossingsmogeljkheid eenmalig in in het kalenderjaar van aflossing. Vanwege het vrijwillige karakter van boetevrije aflossingen geeft het KiFiD de bank echter gelijk. Aflossingen in toekomstige jaren zijn te theoretisch en het niet hiermee rekening houden valt binnen de eigen beleidsvrijheid van de bank en is niet onredelijk of onbillijk.

 

 

Informatie

  • Financieren
  • Maandag 28 augustus 2017