Toerekening 30-jaarstermijn aan partners bij scheiding

Wanneer partners per jaar afwisselend de hypotheekrente aftrekken, leidt dit niet tot 60 jaar renteaftrek. Voor beide partners start de termijn bij aankoop van de woning en het aangaan van de hypotheek en deze eindigt 30 jaar later. Gaan partners vervolgens scheiden dan moet gekeken worden aan wie de hypotheek wordt toegerekend. Zijn beide partners voor 50% eigenaar van de woning en de hypotheek en is al gedurende 5 jaar renteaftrek genoten, dan geldt voor beide partners afzonderlijk dat zij al 5 jaar renteaftrek hebben genoten. Elk heeft dus nog 25 jaar over.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015