Toeslag verschuldigd tijdens ziekte werknemer

Veel werknemers genieten naast een basissalaris ook een toeslag, bonus of provisie De vraag is of de werknemer tijdens ziekte naast het basissalaris ook recht heeft op de andere betalingen. Een werknemer ontvangt per gewerkt uur € 2 toeslag. Sinds 30 januari 2012 is de werknemer arbeidsongeschikt en betaalt de werkgever alleen het basissalaris. Met toestemming van de bedrijfsarts is de werknemer 2 weken op vakantie geweest. De werkgever heeft 15 dagen in mindering gebracht op de vakantiedagen. De werknemer vordert de toeslag en vakantiedagen. Partijen hebben geen overeenkomst gesloten dat de toeslag ook bij ziekte wordt betaald. De rechter is van oordeel dat recht bestaat op de toeslag als deze deel uitmaakt van het (naar tijdsruimte) vastgestelde loon. Dat de toeslag is ingevoerd om werknemers tot werken te prikkelen is niet relevant. De afboeking van vakantiedagen is alleen mogelijke als de werknemer daarmee heeft ingestemd, hetgeen in deze zaak niet het geval was.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015