Toezeggingenbrief wetsvoorstel EK 33.405

In zijn brief van 19 november 2012 heeft de mi-nister voor Wonen en Rijksdienst de Tweede Kamer de toegezegde nadere informatie over een aantal onderwerpen toegestuurd, waaronder de terug-koppeling van het gesprek met het Verbond van Verzekeraars over de zogenoemd ‘tijdklemmen’ in het KEW-regime. De minister is voornemens mid-dels een begunstigend beleidsbesluit in specifieke gevallen (bijv. bij echtscheiding) en bij schulden-problematiek, de onbelaste vrijval van beklemd KEW, SEW of BEW kapitaal mogelijk te maken.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015