Traject versnelde invoering verhoging AOW-leeftijd

Het (demissionair) kabinet is er zich van bewust dat de versnelde invoering van de verhoging van de AOW-leeftijd voor bepaalde mensen tot overbruggingsproblemen kan leiden. Vandaar dat is besloten de verhoging van de AOW-leeftijd geleidelijk in te voeren volgens het volgende traject:
- in de jaren 2013 t/m 2015 gaat de AOW-leeftijd jaarlijks met 1 maand omhoog.
- in de jaren 2016 t/m 2018 gaat de AOW-leeftijd jaarlijks met 2 maanden omhoog.
- in 2019 gaat de AOW-leeftijd met 3 maanden omhoog.
In 2019 is de AOW-leeftijd dan 66 jaar. Vervolgens gaat de AOW-leeftijd weer in stapjes omhoog tot in 2023 de leeftijd van 67 jaar is bereikt. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015