Transitieplan nieuw FTK

In een transitieplan beschrijft het bestuur alle relevante stappen die het pensioenfonds moet zetten om beheerst over te gaan naar het nieuwe FTK. Bij het opstellen van het plan kan het bestuur gebruik maken van het overzicht van processtappen dat de Pensioenfederatie onlangs heeft opgesteld.

De fondsen die in de meting hebben gemeld geen transitieplan te hebben, ontvangen op korte termijn een brief van DNB met het verzoek alsnog, voor het eind van het jaar, een plan op te stellen. DNB zal in januari steekproefsgewijs het transitieplan van enkele pensioenfondsen opvragen. Liquidatie pensioenfondsEen aantal fondsen noemt het voornemen van liquidatie van het pensioenfonds als reden om geen transitieplan op te stellen. Als een pensioenfonds in het kader van liquidatie niet vóór 1 januari 2015 de op de balans aanwezige verplichtingen heeft overgedragen, dan geldt het nieuwe FTK onverkort. In dat geval moet het pensioenfonds dus zorgen voor een beheerste overgang op het nieuwe FTK en moet het een daarbij passend transitieplan opstellen.

Informatie

  • Governance, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015