Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Transparantie afschrijvingen

Steeds meer verzekeraars verschaffen hun verzekerden meer inzicht in de wijze waarop de uitkering wordt berekend bij schade op een inboedel- of reisverzekering. Verzekeraars willen daarmee meer transparant zijn. Deze transparantie komt tot uiting in het toevoegen van een afschrijvingstabel aan de verzekeringskaart bij bepaalde schadeverzekeringen.   

Historie

Bij de inboedelverzekering is de hoofdregel van de schadeberekening de nieuwwaarde. Op het moment dat de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde en reparatie niet meer mogelijk is, wordt de uitkering berekend op basis van de dagwaarde. Bij de reisverzekering is de hoofdregel voor de schadeberekening meestal de dagwaarde. De wijze waarop de dagwaarde wordt berekend was niet altijd duidelijk. Deze onduidelijkheid werd niet langer aanvaardbaar gevonden. Verzekeraars die wel een objectieve schadeberekening hanteerden door te werken met afschrijvingstabellen, waren niet altijd transparant over deze tabellen.

Onder andere de Consumentenbond heeft aangedrongen op meer transparantie over de wijze van afschrijven, zodat verzekerden vooraf inzage hebben in de wijze van schadeberekening.

Verzekeringskaart

Het Verbond van Verzekeraars (Verbond) heeft haar leden opgeroepen om transparant te zijn over de afschrijvingstabellen die worden gehanteerd. Dit kan door de gehanteerde afschrijvingstabellen standaard toe te voegen aan de verzekeringskaart voor het betreffende product.

Het gaat daarbij om de volgende verzekeringen:

  • Inboedelverzekering
  • Reisverzekering
  • Recreatiewoningverzekering

De verzekeringskaart is de verplichte publicatie die verzekeraars op hun website moeten zetten met productinformatie. De verzekeringskaart moet alle informatie over het product laten zien die een aspirant verzekerde nodig heeft om de verschillende producten van verzekeraar met elkaar te vergelijken. Wat is wel verzekerd en wat is niet verzekerd en welke bijzondere regels gelden. Een van die regels is de afschrijvingstabel.

De verzekeringskaart is opgebouwd volgens een wettelijk vastgesteld model en hij moet makkelijk op de site van de verzekeraar te vinden zijn.

De plaats waar de informatie te vinden is op de kaart hangt af van de soort verzekering.

Bij de inboedelverzekering staat de afschrijvingstabel onder het kopje ‘verzekerd bedrag’. Bij de reisverzekering staat de afschrijvingstabel onder het kopje ‘bagage’. Bij een recreatiewoningverzekering staat de afschrijvingstabel onder het kopje ‘keuze: inboedel’.

Vindplaats per verzekeraar

Op de site van de Consumentenbond, (zie externe links) staat een overzicht van de vindt plaats van de afschrijvingslijsten per verzekeraar.

Voorbeeld

Hieronder nemen we een stukje uit de afschrijvingslijst van een verzekeraar op. Deze verzekeraar hanteert altijd een minimale restwaarde van 15%. Als het verzekerde object 100% is afgeschreven, dan wordt toch minimaal 15% vergoed. Soms wordt een hoger percentage als minimale vergoeding aangehouden. In het onderstaande voorbeeld geldt voor brillen altijd een minimale vergoeding van 30% en voor brillen van verzekerden vanaf 65 jaar zelfs geen afschrijving.

Brillen en lenzen

 

Levensduur in jaren

Afschrijvingspercentage
per jaar

Brillen en lenzen (kinderen tot en met 16 jaar)

4

25%, altijd minimaal 30% vergoeden

Brillen en lenzen (volwassenen tot en met 64 jaar)

5

20%, altijd minimaal 30% vergoeden

Brillen en lenzen (volwassenen vanaf 65 jaar)

Levenslang

0%

Briletui

5

20%

Informatie

  • Schade Particulier
  • EQF 5
  • Woensdag 9 december 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships