Tussenoplossing wettelijk recht op waardeoverdracht

Om deze bijbetalingsproblematiek ten aanzien  van in het verleden opgebouwde rechten te voorkomen, is besloten de onbepaalde aanvraagtermijn alleen toe te staan als de baanwisseling en pensioenopbouw in de nieuwe pensioenregeling plaatsvinden vanaf 1 januari 2015 én dat niet alleen voor ‘kleine’ werkgevers (loonsom < € 785.000), maar voor alle werkgevers geldt dat ze niet hoeven mee te werken aan waardeoverdracht als de bijbetaling meer dan € 15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde bedraagt.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015