Tussenpersoon niet aansprakelijk voor fouten voormalige assurantie-adviseurs (III)

Dit bericht betreft een samenvatting van een bindend advies van het Kifid.

Een consument en zijn echtgenote hebben door de advisering en bemiddeling van een assurantie-adviseur, in 1995 een beleggingsverzekering afgesloten bij levensverzekeraar X. In dit kader is het echtpaar drie klachtenprocedures gestart bij het Kifid. In alle drie de procedures zijn de klachten en vorderingen van het echtpaar afgewezen door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Hierna wordt de eerste zaak (nr. 2020-735) samengevat.

In januari 2015 is tussen de consument en de tussenpersoon een overeenkomst van opdracht met betrekking tot de beleggingsverzekering tot stand gekomen. de consument stelt de tussenpersoon aansprakelijk voor fouten van de voormalige assurantie-adviseurs en verwijt de tussenpersoon dat hij vanaf januari 2015 de op hem rustende zorgplicht heeft geschonden.

De geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele fouten van de voormalige assurantie-adviseurs. Daarnaast is de geschillencommissie van oordeel dat de tussenpersoon bij de (herstel)advisering niet is tekortgeschoten in de nakoming van de op hem vanaf januari 2015 rustende zorgplicht.

De klachten en vorderingen van de consument zijn afgewezen.

Informatie

  • Civieljuridische Aspecten, Beleggen, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Hypothecair Krediet, Inkomen, Pensioen, Recht: Overig
  • Zaterdag 19 september 2020