Twee faciliteiten geschrapt uit BP 2013

Het wetsvoorstel Belastingplan 2013 (BP 2013) is op een aantal punten gewijzigd sinds de indiening op Prinsjesdag, na de vorming van het kabinet Rutte-Asscher. Zo wordt het vitaliteitssparen niet ingevoerd per 1 januari 2013 waartoe het Belastingplan 2012 is aangepast. Daarnaast zijn beloningen van (assurantie)tussenpersonen niet langer aftrekbaar omdat artikel 1.7b Wet IB 2001 komt te vervallen met ingang van 1 januari 2013. Dit heeft te maken met het provisieverbod dat per diezelfde datum wordt ingevoerd. Beide fiscale onderdelen vormden onderdeel van de Tweede nota van wijziging van dit het Belastingplan 2013 (TK 33.402, nr. 15) van 7 november 2012.

 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015