Tweede Kamer akkoord Financieel Toetsingskader ( FTK)

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel tot aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK) op 16 oktober 2014 aangenomen. De voorgestelde aanpassingen maken  het mogelijk  financiële schokken (mee- en tegenvallers) gespreid in de tijd  en dus gelijkmatiger te verwerken, waardoor een stabieler pensioenomgeving en een stabieler pensioen ontstaat.  Met de voorgestelde herstelplansystematiek biedt het FTK voor pensioenfondsen ruimte voor een beleggingsbeleid dat past bij het realiseren van een voorwaardelijk geïndexeerd pensioen. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat te snel wordt overgegaan tot indexatie.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015