Tweede Kamer neemt wetsvoorstel doorwerken na AOW aan

Het wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is op 17 maart 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij zijn drie amendementen aangenomen. De amendementen:  Voor AOW-gerechtigde werknemers moet het aantal contracten voordat een vast contract ontstaat en de periode waarna bij elkaar opvolgende contracten een vast contract ontstaat van 6 contracten of hooguit 48 maanden wettelijke worden geregeld.  Een overgangsregeling om het recht op loondoorbetaling bij ziekte voor personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt te verlengen van 6 weken naar 13 weken. Om de overgangsregeling ook van toepassing te laten zijn op de overheidssector worden ook de Ambtenarenwet en de ZW gewijzigd. Het derde amendement introduceert de verplichting om het wetsvoorstel te evalueren en het verslag aan de Staten-Generaal te sturen. De evaluatie richt zich op de eerste twee jaren na de inwerkingtreding.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 13 april 2015