Tweede Kamer stemt in met banenafspraak en quotum voor arbeidsgehandicapten

Op 16/12/2014 heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ (BQA). Dit voorstel regelt hoe de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd. Het kabinet kwam vorig jaar met werkgevers en werknemers overeen dat tot 2026 voor deze groep in totaal 125.000 extra banen beschikbaar komen. Deze garantiebanen zijn bestemd voor mensen die wel kunnen werken maar vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimum loon te verdienen. Een aantal partijen wenst een verruiming van de doelgroep zodat ook mensen met een handicap die met ondersteuning wél in staat zijn het minimumloon te verdienen meetellen bij de quotumheffing.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015