Tweede Kamer stemt unaniem in met de Wet Aanpak Schijnconstructies

In de Tweede Kamer hebben alle partijen ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet zorgt ervoor dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan.  Vanaf 1 juli 2015 zijn constructies waarbij werkgevers allerlei manieren bedenken om minder dan het minimumloon te betalen verboden en wordt de opdrachtgever ook aansprakelijk bij misstanden. Nu mogen werkgevers nog allerlei kosten zoals voor huisvesting of een zorgverzekering inhouden op het salaris. Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt straks verantwoordelijk voor het betalen van het cao-loon. Opdrachtgevers die weten, of moeten weten, dat een werknemer niet voldoende betaald krijgt, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Bij ernstige onderbetaling kan een werknemer na 6 maanden de hoofdopdrachtgever aansprakelijk stellen. De Inspectie SZW gaat de namen van ondernemingen bekend maken die werknemers onderbetalen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 13 april 2015