Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel 'Bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Dit bericht bevat een samenvatting van de tweede nota van wijziging inzake het wetsvoorstel 'Bedrag ineens, RVU en verlofsparen'.

Op 17 november 2020 is de tweede nota van wijziging inzake het wetsvoorstel 'Bedrag ineens, RVU en verlofsparen (Tweede Kamerstuknummer 35.555) ingediend bij de Tweede Kamer.

Met het wetsvoorstel wordt onder bepaalde voorwaarden het recht voor deelnemers gecreëerd om maximaal 10% van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen af te laten kopen (opname bedrag ineens). In het wetsvoorstel is vastgelegd dat de gedeeltelijke afkoop op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen dient plaats te vinden. Dit betekent dat het bedrag ineens in beginsel slechts op één moment tot uitbetaling kan komen. De gedeeltelijke afkoop is niet toegestaan tijdens de opbouwfase of gedurende de uitkeringsfase.

Met de tweede nota van wijziging wordt voorgesteld dat de afkoop in bepaalde gevallen ook op één ander vast moment kan plaatsvinden, namelijk in de maand februari volgend op het jaar waarin iemand de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het effect is dat er dan geen AOW-premie is verschuldigd over het bedrag ineens.

Tot slot wordt met deze nota wijziging voorgesteld in de inwerkingtredingsbepaling de mogelijkheid tot terugwerkende kracht op te nemen voor de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij RVU's en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof. Deze mogelijkheid wordt zekerheidshalve gecreëerd met het oog op de in het pensioenakkoord van 5 juni 2019 gemaakte afspraak dat wordt gestreefd naar inwerkingtreding van deze maatregelen met ingang van 1 januari 2021.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Pensioen, Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Overig, Pensioen Algemeen, Pensioen Fiscaal, Flexibilisering, Pensioen LB, Pensioen IB-ondernemer, Fexibilisering
  • Zaterdag 21 november 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships