Tweede schadeclaim na fraude met de eerste

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt over een tweede schadeclaim nadat verzekerde bij een eerste schadeclaim fraude heeft gepleegd.

Een verzekeraar weigert terecht na een eerste schademelding om tot uitkering over te gaan, omdat blijkt dat er valsheid in geschrifte en verzekeringsfraude is gepleegd. De verzekeraar wil daarna ook geen uitkering doen voor een daarna ingediende schadeclaim voor een ander schadevoorval. Volgens verzekeraar heeft verzekerde ook het recht op een schadeuitkering voor dat nieuwe schadevoorval verspeeld door de eerdere fraude. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beperkt de gevolgen van de fraude echter tot de schadeclaims waar de fraude betrekking op had. De fraude laat dus niet het recht op een uitkering vervallen voor schadeclaims waarvan niet blijkt dat daarbij fraude is gepleegd. 

Informatie

  • Schade Particulier, Schade Zakelijk
  • Dinsdag 29 december 2020