PE Online

Ondernemer en huwelijkse voorwaarden
FinSourceOne Author op 9 december
1.0  De huwelijksvoorwaarden Bij huwelijksvoorwaarden kunnen de echtelieden iedere gemeenschap van goederen [...]
lees meer
Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
Ontbinding huwelijk en alimentatie
FinSourceOne Author op 2 november
1.0 Einde huwelijk en geregistreerd partnerschap Een huwelijk wordt ontbonden door overlijden of (bij leven) door [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht |
FinSourceOne Author op 29 september
1.0 Fictief regulier voordeel Volgens de tekst van het wetsvoorstel moet een aanmerkelijkbelanghouder, die [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Jos Brauwers op 12 mei
1.0 Doel en voorwaarden noodmaatregel NOW-regeling De ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van [...]
lees meer
Diversen
Covid 19 maatregelen: Tozo en Togs
FinSourceOne Author op 11 mei
1.0 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo) 1.1 Inleiding De Tijdelijke [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Wet Vpb |
Jos Brauwers op 7 mei
1.0 Overdragen onderneming is fiscaal staken van de onderneming 1.1 Afrekenen over de stakingswinst Wanneer een [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Jos Brauwers op 21 april
1.0 Inkomstenbelasting (box 2) 1.1 Doorschuiffaciliteit aanmerkelijk belang (artikel 4.17c Wet IB 2001) Een [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig |
Nils van Elzingen op 3 maart
1.0 Blockchaintechnologie Met de blockchaintechnologie worden - via het internet - transacties gefaciliteerd tussen [...]
lees meer
Beleggen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Wet Vpb | Diversen |
Jelle van den Berg op 18 februari
1.0 Wettelijke inbedding Er komen situaties voor waarbij een belastingplichtige de eigenaar is van meerdere [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Touria El Ouardi op 11 december
1.0 Inhoud Uitsluitend voordelen die de ‘poort’ van artikel 10 Wet loonbelasting 1964 passeren, worden [...]
lees meer
Fiscaal: Overig
FinSourceOne Author op 7 november
1.0 Asset allocatie: top-down versus bottom-up In dit hoofdstuk wordt het begrip asset allocatie behandeld aan de [...]
lees meer
Beleggen
Jos Brauwers op 9 oktober
1.0 Fusie  Het begrip fusie wordt gedefinieerd als het samensmelten van ondernemingen. Twee of meer voorheen [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Wet Vpb | Fiscaal: Overig | Recht: Overig |