Basis

Nieuwe Leidraad Wwft en toelichting AFM
FinSourceOne Author op 3 november
De nieuwe Wwft-leidraad was nodig in verband met de invoering van het UBO-register, waarover u al eerder bericht [...]
lees meer
Basis
FinSourceOne Author op 16 september
Troonrede – “geen bezuinigingen, maar wel zwaar weer op komst” Het was een ongebruikelijke [...]
lees meer
Basis
FinSourceOne Author op 15 juli
Aanleiding en doel – vierde anti-witwasrichtlijn De plicht tot invoering van een UBO-register komt voort uit [...]
lees meer
Basis
FinSourceOne Author op 6 juli
De casus Een oudere man (geboren in 1933) heeft moeite met online bankieren via zijn bank, de Rabobank. Om toch via [...]
lees meer
Basis
Bedragen sociale zekerheid vanaf 1 juli 2020
FinSourceOne Author op 29 juni
In dit artikel geven we de nieuwe bedragen weer van het minimumloon en overige cijfers uit de sociale zekerheid. De [...]
lees meer
Basis
Cryptodienstverleners onder DNB-toezicht
FinSourceOne Author op 28 mei
Volgens onderzoek uit 2018 zouden er 580.000 Nederlanders zijn die crypto’s hebben aangekocht. De investering [...]
lees meer
Basis
Pakket noodmaatregelen coronapandemie 2.0
FinSourceOne Author op 25 mei
Veel van de maatregelen die in maart zijn getroffen, worden verlengd. Wel zijn er enkele aanpassingen en [...]
lees meer
Basis
Klant moet klacht indienen voor deze verjaard is
FinSourceOne Author op 9 april
Alle zeven uitspraken van het Kifid, hebben betrekking op beleggingsverzekeringen. Inhoudelijke kennis over [...]
lees meer
Basis | Zorg |
Crisismaatregelen pandemie Covid-19
FinSourceOne Author op 25 maart
De Rijksoverheid heeft 8 maatregelen genomen, die we hieronder kort toelichten. In de externe links is telkens een [...]
lees meer
Basis
Fout in belastingtarieven box 3
FinSourceOne Author op 18 maart
Drie fouten Er zitten drie fouten in de box 3-rendementen: In 2019: het forfaitaire rendement op beleggen wordt [...]
lees meer
Basis
Wijziging BKR-registraties
FinSourceOne Author op 4 februari
Stichting BKR heeft op 1 februari 2020 twee wijzigingen doorgevoerd met nieuwe registraties tot gevolg [...]
lees meer
Basis
Kifid oordeelt over overeenkomsten nazorg
FinSourceOne Author op 20 januari
De casus (zaak 2020-017) Een klant gaat in 2017 een overeenkomst van dienstverlening aan met een adviseur. De [...]
lees meer
Basis