Vermogen

Heruitgave Q&A Lijfrenten met uitbreiding
FinSourceOne Author op 16 juni
Het nieuwe Vraag- en antwoorddocument (vanaf nu: Q&A) bevat in totaal 43 vragen met antwoorden.Die zijn [...]
lees meer
Vermogen
Verordening informatieverschaffing over duurzaamheid beleggingen
FinSourceOne Author op 31 maart
Doel van de verordening De verordening bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en [...]
lees meer
Vermogen
Revisierente over afkoop hybride lijfrente
FinSourceOne Author op 18 maart
De casus Een man sluit in 2000 een lijfrenteverzekering af. Hij trekt niet alle premies af. Hij vraagt hiervoor in [...]
lees meer
Vermogen
Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen deels in werking
FinSourceOne Author op 4 februari
De titel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen geeft al aan dat er drie verschillende zaken mee geregeld [...]
lees meer
Vermogen
Belangrijkste wijzigingen Vermogen 2021
FinSourceOne Author op 7 januari
Algemene relevante belastingwijzigingen In het januaribericht van Basis zijn de belangrijkste fiscale wijzigingen [...]
lees meer
Vermogen
Ex-kankerpatiënten beter verzekerbaar
FinSourceOne Author op 25 november
Reden voor dit besluit Bij het aangaan van een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering wordt nu nog [...]
lees meer
Vermogen
FinSourceOne Author op 28 september
Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid Als een belastingplichtige langdurig arbeidsongeschikt is, kan hij zijn [...]
lees meer
Vermogen
FinSourceOne Author op 16 september
Fiscaal algemeen – tarieven en heffingskortingen In het Prinsjesdag-artikel voor Basis zijn de effecten van [...]
lees meer
Vermogen
Kifid herroept doorlopende zorgplicht dalende ORV-premie
FinSourceOne Author op 1 juli
De uitspraak van mei 2018 werd maanden later door een consumentenprogramma opgepikt.Als gevolg daarvan kwamen [...]
lees meer
Vermogen
Nadere uitleg ‘vast en gelijkmatig’ bij lijfrenten
FinSourceOne Author op 2 juni
Hoofdregel “vast en gelijkmatig” In de belastingwetgeving is bepaald dat de termijnen (de periodieke [...]
lees meer
Vermogen
Kostenonttrekking uit een lijfrentebeleggingsrecht
FinSourceOne Author op 26 mei
Iemand die via een lijfrente in box 1 vermogen voor later wil opbouwen, kon tot 1 januari 2017 alleen terecht bij [...]
lees meer
Vermogen
Rechterlijke uitspraak over verdeling verzekering ontneemt verzekeringnemer nog geen rechten
FinSourceOne Author op 2 april
De casus voor de rechtbank en het Gerechtshof Een echtpaar (man en vrouw) sluit in 1998 een kapitaalverzekering af [...]
lees meer
Vermogen