Volmacht

CIS en de verwerking van persoonsgegevens
FinSourceOne Author op 16 maart
Overzicht van situaties bij een registratie Elke verzekeraar en gevolmachtigde is verantwoordelijk voor zijn eigen [...]
lees meer
Volmacht
Wft vrijstelling voor tussenpersonen als nevenactiviteit aangepast
FinSourceOne Author op 20 januari
Insurance Distribution Directive (IDD) Bij de invoering van de Europese richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) [...]
lees meer
Volmacht
AFM publiceert handvatten voor informatiedocument verzekeringen
FinSourceOne Author op 16 november
Onderzoek Uit onderzoek door de AFM is gebleken dat het IPID vaak een aantal belangrijke factoren niet vermeldt. [...]
lees meer
Volmacht
FinSourceOne Author op 20 juli
Nieuwe VSV Het Verbond van Verzekeraars (Verbond) en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde [...]
lees meer
Volmacht
Gevolmachtigde moet de belangen van zijn verzekerde verdedigen
FinSourceOne Author op 26 mei
Het voorval In de zaak waarover geklaagd wordt, raakt de auto van de consument betrokken bij een aanrijding met een [...]
lees meer
Volmacht
Belangrijkste wijzigingen Schadeverzekeringen 2020
FinSourceOne Author op 13 januari
Bijdrage Waarborgfonds De bijdrage voor verzekeraars aan het Waarborgfonds is voor 2020 vastgesteld op: € [...]
lees meer
Volmacht | Schade Particulier | Schade Zakelijk |
Samenwerkingsovereenkomst Volmacht 2019 en Voorbeeld Poolovereenkomst 2019
FinSourceOne Author op 17 december
Inleiding Het Verbond van Verzekeraars (Verbond) en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde [...]
lees meer
Volmacht
Rijbewijs 75 plus in de werkvoorraad van het CBR tijdelijk verlengd
FinSourceOne Author op 26 november
Achtergrond rijbewijs vanaf 75 jaar Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is de instantie die de [...]
lees meer
Volmacht | Schade Particulier | Schade Zakelijk |
Spoorboekje Fraudebeheersing Volmachten
FinSourceOne Author op 17 oktober
De achtergrond Een adequaat risicobeheersingsbeleid is in deze tijd onmisbaar. Zonder een goed beleid om [...]
lees meer
Volmacht
Leidraad Klantbelang Centraal gepubliceerd
FinSourceOne Author op 7 oktober
Klantbelang Centraal (KBC) KBC is onderdeel van de zorgplicht van elke financiële dienstverlener. Omdat [...]
lees meer
Volmacht
Wijzigingen Wft Schade P en Z en Volmacht per 1 januari 2019
FinSourceOne Author op 17 januari
  Bijdrage Waarborgfonds Motorrijtuigen De bijdrage voor verzekeraars aan het Waarborgfonds is voor 2019 [...]
lees meer
Volmacht
Gedragscode Geïnformeerde Verlenging 2019
FinSourceOne Author op 13 november
Aanleiding Na de invoeren van de Gedragscode Geïnformeerde Verlenging en Contractstermijnen worden door [...]
lees meer
Volmacht