Inkomen

Uniforme loonwaardebepaling bij bepaling loonkostensubsidie Participatiewet
FinSourceOne Author op 26 april
Doel van de Participatiewet De Participatiewet (Pw) is ingegaan op 1 januari 2015. Binnen deze wet zijn [...]
lees meer
Inkomen
Besluit gedifferentieerde Aof-premie en aanpassing premiesystematiek
FinSourceOne Author op 13 april
Basispremie WAO/ WIA wordt gedifferentieerde premie Aof  De wet regelt dat bij de premieheffing voor [...]
lees meer
Inkomen
Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging MKB
FinSourceOne Author op 26 januari
Inleiding Door toevoeging van onderdeel b. aan lid 1 van wetsartikel 7:673e BW wordt bepaald dat het UWV op verzoek [...]
lees meer
Inkomen
Belangrijkste wijzigingen 2021 Inkomen
FinSourceOne Author op 13 januari
Al eerder in Wft Actueel genoemde wijzigingen  Compensatie transitievergoeding na bedrijfsbeëindiging [...]
lees meer
Inkomen
FinSourceOne Author op 12 oktober
Driedeling Wajong Wajong is de afkorting voor de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten zoals deze [...]
lees meer
Inkomen
FinSourceOne Author op 21 september
Arbeidsmarkt Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) In het pensioenakkoord is de afspraak gemaakt dat werkgevers in [...]
lees meer
Inkomen
Aanpassing verrekeningen rond transitievergoeding en geboorteverlof
FinSourceOne Author op 9 september
Aftrekbaarheid inzetbaarheidskosten Inzetbaarheidskosten zijn kosten die erop gericht zijn om de werknemer breder [...]
lees meer
Inkomen
Jurisprudentie transitievergoeding bij herplaatsing in lager betaalde functie
FinSourceOne Author op 18 mei
Transitievergoeding bij urenvermindering Een van de juridische vragen over de transitievergoeding was of deze ook [...]
lees meer
Inkomen
Wetgeving 2020 WFT Inkomen
FinSourceOne Author op 9 januari
Al in eerdere WFT Actueel artikelen genoemde wijzigingen Wet Arbeidsmarkt in balans (basis – 28-06-2019) Deze [...]
lees meer
Inkomen
Hoe staat het met de Verzuim-ontzorgverzekering?
FinSourceOne Author op 12 december
In december 2018 is een kaderconvenant gesloten tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), [...]
lees meer
Inkomen
Hoge Raad maakt eind aan slapend dienstverband
FinSourceOne Author op 11 december
Een werknemer die langer dan 104 weken ziek is, heeft geen recht meer op loondoorbetaling tijdens ziekte. [...]
lees meer
Inkomen
Prinsjesdag 2019 Inkomen
FinSourceOne Author op 24 september
Reeds aangenomen wijzigingen Halvering  LIV / halvering en afschaffing Jeugd-LIV De Wet temporisering [...]
lees meer
Inkomen