Pensioen

FinSourceOne Author op 6 oktober
Voor het Hof te Den Bosch speelde de volgende zaak. Meneer A is sinds 1983 in dienst bij een werkgever. Vanaf 1985 [...]
lees meer
Pensioen
FinSourceOne Author op 17 september
In de Prinsjesdagberichten voor Basis en Vermogen, heeft u al kennis kunnen nemen van veel algemene voorgenomen [...]
lees meer
Pensioen
Pensioenopbouw bij tijdelijke arbeidsduurverkorting door Coronavirus
FinSourceOne Author op 24 maart
Werktijdverkorting Voor dit soort calamiteiten was de Regeling werktijdverkorting (wtv) in het leven geroepen, die [...]
lees meer
Pensioen
Welke commerciële waarde afstorten bij echtscheiding?
FinSourceOne Author op 9 maart
De casus Op 23 maart 2012 was de echtscheidingsbeschikking ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. [...]
lees meer
Pensioen
Belangrijkste wijzigingen aanvullende pensioenen 2020
FinSourceOne Author op 10 januari
Principeakkoord De belangrijkste punten van het principeakkoord zijn: Vertraging van de stijging van de [...]
lees meer
Pensioen
Methode vaststelling uitkeringsperiode Oudedagsverplichting uitgebreid
FinSourceOne Author op 28 november
Uiterste ingangsdata Hoofdregel van artikel 38p, lid 2 van de Wet op de loonbelasting 1964 is dat de [...]
lees meer
Pensioen
Prinsjesdag 2019 aanvullende pensioenen in de Tweede Pijler
FinSourceOne Author op 1 oktober
Pensioenakkoord De gestegen levensverwachting, de veranderende arbeidsmarkt en de ontwikkelingen op de [...]
lees meer
Pensioen
Afkoopwaarde en afkoopkorting ingegaan partnerpensioen
FinSourceOne Author op 21 juli
Afkoop en afkoopkorting In het kader van de uitfasering van pensioen in eigen beheer is het op grond van [...]
lees meer
Pensioen
Besluit waarderingaspecten pensioen en lijfrente
FinSourceOne Author op 17 april
Algemeen Het besluit behandelt twee aandachtsgebieden. Hoofdstuk A. richt zich vooral op de waarde in het [...]
lees meer
Pensioen
Geen belaste aanspraak bij verzuim uitbetaling jaartermijn pensioen
FinSourceOne Author op 12 maart
Situatieschets  In deze zaak gaat het om een directeur-grootaandeelhouder (DGA) met een in eigen beheer [...]
lees meer
Pensioen
Pensioenwetgeving en cijfers 2019
FinSourceOne Author op 17 januari
Franchises en maximum pensioengevend loon 2019 Het maximum pensioengevend loon is voor 2019 vastgesteld op [...]
lees meer
Pensioen
Besluit algemene verlenging termijn aanleveren informatieformulier afkoop/omzetting PEB
FinSourceOne Author op 9 november
In V&A 17-023 van 14 juni 2017 was al bepaald dat om, zonder loonheffingen en revisierente, gebruik te kunnen [...]
lees meer
Pensioen