Pensioen

Aanpassen ODV-uitkeringsperiode na verlagen AOW-leeftijd
FinSourceOne Author op 20 januari
Inleiding In artikel 38p van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is bepaald dat de waarde van de ODV wordt [...]
lees meer
Pensioen
Belangrijkste wijzigingen pensioenen 2021
FinSourceOne Author op 11 januari
Pensioenakkoord De belangrijkste punten van het medio 2019 gesloten principe akkoord waren: Vertraging van de [...]
lees meer
Pensioen
Hoofdlijnnotitie Uitwerking Pensioenakkoord
FinSourceOne Author op 10 december
Pensioenakkoord moet totaalpakket [...]
lees meer
Pensioen
FinSourceOne Author op 6 oktober
Voor het Hof te Den Bosch speelde de volgende zaak. Meneer A is sinds 1983 in dienst bij een werkgever. Vanaf 1985 [...]
lees meer
Pensioen
FinSourceOne Author op 17 september
In de Prinsjesdagberichten voor Basis en Vermogen, heeft u al kennis kunnen nemen van veel algemene voorgenomen [...]
lees meer
Pensioen
Pensioenopbouw bij tijdelijke arbeidsduurverkorting door Coronavirus
FinSourceOne Author op 24 maart
Werktijdverkorting Voor dit soort calamiteiten was de Regeling werktijdverkorting (wtv) in het leven geroepen, die [...]
lees meer
Pensioen
Welke commerciële waarde afstorten bij echtscheiding?
FinSourceOne Author op 9 maart
De casus Op 23 maart 2012 was de echtscheidingsbeschikking ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. [...]
lees meer
Pensioen
Belangrijkste wijzigingen aanvullende pensioenen 2020
FinSourceOne Author op 10 januari
Principeakkoord De belangrijkste punten van het principeakkoord zijn: Vertraging van de stijging van de [...]
lees meer
Pensioen
Methode vaststelling uitkeringsperiode Oudedagsverplichting uitgebreid
FinSourceOne Author op 28 november
Uiterste ingangsdata Hoofdregel van artikel 38p, lid 2 van de Wet op de loonbelasting 1964 is dat de [...]
lees meer
Pensioen
Prinsjesdag 2019 aanvullende pensioenen in de Tweede Pijler
FinSourceOne Author op 1 oktober
Pensioenakkoord De gestegen levensverwachting, de veranderende arbeidsmarkt en de ontwikkelingen op de [...]
lees meer
Pensioen
Afkoopwaarde en afkoopkorting ingegaan partnerpensioen
FinSourceOne Author op 21 juli
Afkoop en afkoopkorting In het kader van de uitfasering van pensioen in eigen beheer is het op grond van [...]
lees meer
Pensioen
Besluit waarderingaspecten pensioen en lijfrente
FinSourceOne Author op 17 april
Algemeen Het besluit behandelt twee aandachtsgebieden. Hoofdstuk A. richt zich vooral op de waarde in het [...]
lees meer
Pensioen