Pensioen

AFM in “Onderzoeksrapport variabele uitkeringen” kritisch op productontwikkeling en keuzebegeleiding bij variabele pensioenproducten.
FinSourceOne Author op 4 mei
Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) in werking getreden. Deze wet maakt het voor [...]
lees meer
Pensioen
Samenloop partnerpensioen basis- en aanvullende regeling
FinSourceOne Author op 31 maart
In dit V&A gaat het meer concreet om de situatie dat de pensioenregeling voorziet in: Een [...]
lees meer
Pensioen
Klein verzamelbesluit pensioenen
FinSourceOne Author op 2 maart
Het betreft de volgende knelpunten: Is een stichting een toegelaten uitvoerder van een ODV? Is een [...]
lees meer
Pensioen
Aanpassen ODV-uitkeringsperiode na verlagen AOW-leeftijd
FinSourceOne Author op 20 januari
Inleiding In artikel 38p van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is bepaald dat de waarde van de ODV wordt [...]
lees meer
Pensioen
Belangrijkste wijzigingen pensioenen 2021
FinSourceOne Author op 11 januari
Pensioenakkoord De belangrijkste punten van het medio 2019 gesloten principe akkoord waren: Vertraging van de [...]
lees meer
Pensioen
Hoofdlijnnotitie Uitwerking Pensioenakkoord
FinSourceOne Author op 10 december
Pensioenakkoord moet totaalpakket [...]
lees meer
Pensioen
FinSourceOne Author op 6 oktober
Voor het Hof te Den Bosch speelde de volgende zaak. Meneer A is sinds 1983 in dienst bij een werkgever. Vanaf 1985 [...]
lees meer
Pensioen
FinSourceOne Author op 17 september
In de Prinsjesdagberichten voor Basis en Vermogen, heeft u al kennis kunnen nemen van veel algemene voorgenomen [...]
lees meer
Pensioen
Pensioenopbouw bij tijdelijke arbeidsduurverkorting door Coronavirus
FinSourceOne Author op 24 maart
Werktijdverkorting Voor dit soort calamiteiten was de Regeling werktijdverkorting (wtv) in het leven geroepen, die [...]
lees meer
Pensioen
Welke commerciële waarde afstorten bij echtscheiding?
FinSourceOne Author op 9 maart
De casus Op 23 maart 2012 was de echtscheidingsbeschikking ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. [...]
lees meer
Pensioen
Belangrijkste wijzigingen aanvullende pensioenen 2020
FinSourceOne Author op 10 januari
Principeakkoord De belangrijkste punten van het principeakkoord zijn: Vertraging van de stijging van de [...]
lees meer
Pensioen
Methode vaststelling uitkeringsperiode Oudedagsverplichting uitgebreid
FinSourceOne Author op 28 november
Uiterste ingangsdata Hoofdregel van artikel 38p, lid 2 van de Wet op de loonbelasting 1964 is dat de [...]
lees meer
Pensioen