Pensioen

Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (versie 30 april 2021)
FinSourceOne Author op 19 mei
Moment van berekenen De passende compensatie dient ter voorkoming van een schenking. Een dergelijke schenking vindt [...]
lees meer
Pensioen
AFM in “Onderzoeksrapport variabele uitkeringen” kritisch op productontwikkeling en keuzebegeleiding bij variabele pensioenproducten.
FinSourceOne Author op 4 mei
Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) in werking getreden. Deze wet maakt het voor [...]
lees meer
Pensioen
Samenloop partnerpensioen basis- en aanvullende regeling
FinSourceOne Author op 31 maart
In dit V&A gaat het meer concreet om de situatie dat de pensioenregeling voorziet in: Een [...]
lees meer
Pensioen
Klein verzamelbesluit pensioenen
FinSourceOne Author op 2 maart
Het betreft de volgende knelpunten: Is een stichting een toegelaten uitvoerder van een ODV? Is een [...]
lees meer
Pensioen
Aanpassen ODV-uitkeringsperiode na verlagen AOW-leeftijd
FinSourceOne Author op 20 januari
Inleiding In artikel 38p van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is bepaald dat de waarde van de ODV wordt [...]
lees meer
Pensioen
Belangrijkste wijzigingen pensioenen 2021
FinSourceOne Author op 11 januari
Pensioenakkoord De belangrijkste punten van het medio 2019 gesloten principe akkoord waren: Vertraging van de [...]
lees meer
Pensioen
Hoofdlijnnotitie Uitwerking Pensioenakkoord
FinSourceOne Author op 10 december
Pensioenakkoord moet totaalpakket [...]
lees meer
Pensioen
FinSourceOne Author op 6 oktober
Voor het Hof te Den Bosch speelde de volgende zaak. Meneer A is sinds 1983 in dienst bij een werkgever. Vanaf 1985 [...]
lees meer
Pensioen
FinSourceOne Author op 17 september
In de Prinsjesdagberichten voor Basis en Vermogen, heeft u al kennis kunnen nemen van veel algemene voorgenomen [...]
lees meer
Pensioen
Pensioenopbouw bij tijdelijke arbeidsduurverkorting door Coronavirus
FinSourceOne Author op 24 maart
Werktijdverkorting Voor dit soort calamiteiten was de Regeling werktijdverkorting (wtv) in het leven geroepen, die [...]
lees meer
Pensioen
Welke commerciële waarde afstorten bij echtscheiding?
FinSourceOne Author op 9 maart
De casus Op 23 maart 2012 was de echtscheidingsbeschikking ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. [...]
lees meer
Pensioen
Belangrijkste wijzigingen aanvullende pensioenen 2020
FinSourceOne Author op 10 januari
Principeakkoord De belangrijkste punten van het principeakkoord zijn: Vertraging van de stijging van de [...]
lees meer
Pensioen