Uitbetaling overwaarde woning door notaris

Rechtbank Noord-Holland oordeelt over een gestelde tekortkoming van een notaris die de overwaarde van een woning overmaakt aan een beslaglegger.

Een echtpaar is gehuwd naar buitenlands recht. Ze hebben een woning met een hypotheekschuld lager dan de waarde. De echtgenoot wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld voor een zakelijke belastingschuld voor niet-betaalde omzetbelasting. Ook wordt er beslag gelegd op de woning met als doel het aantonen van wederrechtelijk verkregen voordeel en/of verbeurdverklaring van de woning. De vrouw wil het beslag op haar helft op laten heffen, maar de Belastingdienst geeft daar geen gehoor aan. De woning wordt verkocht en de notaris maakt de overwaarde over aan de belastingdienst.

De echtgenote geeft aan dat het beslag op haar helft van de woning onrechtmatig was. Volgens het geldende huwelijksvermogensrecht is sprake van volledig gescheiden vermogens en is zij niet aansprakelijk voor de schulden van de echtgenoot. De notaris heeft buiten haar om betalingsafspraken gemaakt. De rechtbank wijst erop dat ook zij op grond van de koopakte verplicht waren, de woning vrij van beslagen en hypotheken aan de kopers te leveren en daarvoor een volmacht aan de notaris is gegeven om daarvoor alles te doen. De notaris heeft een zwaarwegende zorgplicht om dat ook daadwerkelijk uit te voeren en dus ook om belagen teniet te laten gaan. De netto-opbrengst die aan haar moest toekomen was slechts de verkoopprijs verminderd met hypotheken en beslagen.

De notaris is dus niet tekortgeschoten in diens verplichtingen. Tsja, ik vermoed dat velen zich niet zullen realiseren welke verstrekkende volmacht gegeven wordt aan de notaris bij het ondertekenen van de opdracht om een woning te leveren aan de koper.

Informatie

  • Financieren, Hypothecair Krediet
  • Maandag 31 augustus 2020