Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Uitbreiding registratieplicht en APK-keuring voor landbouwtrekkers en bosbouwtrekkers

Met een aantal jaren vertraging wordt de EU-richtlijn over de invoering van een APK voor snelle landbouw- en bosbouwtrekkers ingevoerd met ingang van 1 januari 2021. Op hetzelfde moment wordt een aantal andere aanpassingen doorgevoerd en komt er een kentekenplicht.

Richtlijn 2014/45/EU

Deze richtlijn die al sinds 2017 van kracht is, moest nog in onze Nederlandse wetgeving worden opgenomen. Bij de behandeling van de wijzigingen stelde de Tweede Kamer een aantal extra aanpassingen voor. De nieuwe wetgeving treedt op 1 januari 2021 in werking, hoewel er enkele uitzonderingen en overgangsbepalingen zijn opgenomen.

De wijzigingen

De wegenverkeerswet wordt aangepast. Een registratieplicht wordt ingevoerd voor:

 • Landbouwtrekkers en bosbouwtrekkers op wielen (LBT’s)
 • Motorrijtuigen met een beperkte snelheid (MMBS)
 • Aanhangers en getrokken uitrustingsstukken die door bovengenoemde machines worden getrokken

Daarnaast komt er een nieuwe categorie:

 • Mobiele machines (MM). Ook daarvoor geldt een registratieplicht. De nieuwe definitie van een MM luidt:

  “Een motorvoertuig dat speciaal is ontworpen en gebouwd voor het uitvoeren van werkzaamheden en niet is bedoeld voor personen- of goederenvervoer over de weg”.

Voertuigen die harder dan 25 km kunnen rijden zijn verplicht een kentekenplaat (alleen aan de achterzijde) te voeren.

Voor landbouwtrekkers en bosbouwtrekkers op wielen die harder dan 40 km kunnen rijden wordt een APK-plicht ingevoerd.

De registratie

Voertuigen die voor 1 januari 2021 in gebruik zijn genomen moeten voor 31 december 2021 zijn geregistreerd op de site van de RDW.

Voertuigen die na 31 december 2020 in gebruik worden genomen moeten voor de eerste registratie beoordeeld worden bij een keuringsstation van de RDW.

Uitzonderingen

De volgende machines zijn uitgezonderd van de registratieplicht:

 • Voertuigen die niet harder gaan dan 6 km/u (bijvoorbeeld hoogwerkers of hefplateaus)
 • Eén-assige motorrijtuigen en meeneem-heftrucks
 • Fruittreintjes (jaarlijks tussen 1 juli t/m 30 november)
 • Asfalteermachines, asfaltfreesmachines en walsen
 • Mits smaller dan 130 cm
  • Bepaalde heftrucks
  • Voertuigen voor maaien, onkruidbestrijding, sneeuwruimen en gladheid bestrijding en het verzamelen van hondenpoep

De APK

De keuringsverplichting voor LBT’s die harder kunnen dan 40 km geldt vanaf 1 mei 2021. Uitgezonderd zijn:

 • Voertuigen op rupsbanden
 • Voertuigen die worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt of visserij, hoofdzakelijk op het terrein waar dit plaatsvindt. Terrein is inclusief landwegen, bospaden en akkers

De eerste APK dient 4 jaar na ingebruikstelling te hebben plaats gevonden en daarna iedere twee jaar.

Controle op het naleven van de APK-plicht zal alleen plaats vinden bij staande houding. Omdat gebruik op eigen terrein vrijgesteld kan zijn van de APK-plicht is registercontrole niet mogelijk.

MMBS

Omkeuring van een bestaand motorvoertuig naar een MMBS kan leiden tot het ontwijken van de nieuwe regels. Daarom wordt deze categorie alleen nog gehandhaafd voor bestaande voertuigen. Nieuwe voertuigen moeten voldoen aan de regels voor de MM’s. Voor bestaande MMBS’en geldt de kentekenverplichting pas met ingang van 31 december 2024, tenzij zij harder kunnen rijden dan 25 km per uur of een ontheffing nodig hebben.

Maximumsnelheid

Voor een aantal voertuigen wordt de mogelijkheid gecreëerd dat zij op bepaalde wegen, bijvoorbeeld op de rondweg en niet op de weg door de dorpskern, maximaal 40 km per uur mogen rijden.

Waarschuwingsdriehoek

Omdat het nieuwe kenteken reflecterend is vervalt bij toepassing van een kentekenplaat de verplichting ook de reflecterende waarschuwingsdriehoek te voeren.

Verzekeringstechniek

Verzekeringstechnisch verandert niet veel. Alle voertuigen die nu onder de WAM vallen, blijven onder deze wet vallen. Wel zijn er wijzigingen in polissen nodig voor voertuigen die nu een kenteken krijgen die dat eerder niet hadden. Als een voertuig een kenteken heeft moet het op kenteken worden verzekerd en is de normale controle op onverzekerden van toepassing.

Een voordeel voor verzekeraars is dat een op kenteken gesteld motorrijtuig in principe een maximaal narisico kent van 16 dagen na de dag dat het voertuig verkocht is. Voor niet gekentekende motorrijtuigen was dit maximaal 16 dagen na 1 mei na het moment van verkoop van het object.

Het is nog niet te overzien wat de invoering van een hogere toegestane maximumsnelheid voor invloed zal hebben op de resultaten van de verzekeraars die deze objecten verzekeren en wat de eventuele gevolgen voor premie en voorwaarden van deze verzekeringen zullen zijn.

Informatie

 • Schade Zakelijk
 • EQF 5
 • Dinsdag 13 oktober 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships