Uitleg artikel woonlasten in echtscheidingsconvenant

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat onder de woonlasten die de alimentatiedraagkracht bepalen ook de maandelijkse aflossing van de hypothecaire geldlening hoort.

De uitleg van een echtscheidingsconvenant moet regelmatig door de rechter gebeuren, ook als stellingen niet weersproken worden. In een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt het bedrag dat beschikbaar is voor alimentatie berekend wordt aan de hand van de inkomsten en de lasten, waaronder de woonlasten van de alimentatieplichtige na overname van de woning tot de grens van de redelijke woonlast van maximaal 30% van diens NBI. Het gerechtshof rekent onder die woonlasten ook de bedragen voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Lijkt logisch aan de ene kant, aan de andere kant wordt daar wel vermogen mee opgebouwd wat bij latere verkoop weer gewoon ter beschikking zou kunnen komen. Zo worden alimentatiegerechtigde ook ‘gestraft’ voor de hypotheekvorm van de alimentatieplichtige.

Informatie

  • Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
  • Maandag 2 september 2019