Uitstel invoering Algemeen Pensioenfonds (APF)

Verschillende partijen hebben daarbij wel verzocht om nadere duiding of uitwerking van een aantal zaken in het wetsvoorstel zoals onder andere de vrijwillige pensioenregelingen, collectieve waardeoverdracht, de bestuurlijke inzet en het werkkapitaal. Staatssecretaris Klijnsma van SZW wil tegemoet komen aan die verzoeken om op onderdelen meer inzicht te verschaffen.

Het conceptontwerpbesluit zal de staatssecretaris, na aanbieding aan de Tweede Kamer, openstellen voor internetconsultatie. Partijen uit de pensioensector krijgen hierdoor de gelegenheid daar op te reageren en hun standpunten en ideeën naar voren te brengen.

Het streven is om het APF per 1 januari 2016 in te voeren.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 1 mei 2015