Uitstel verslag Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft op 28 oktober de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht om de inbreng voor het verslag over de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 uit te stellen tot twee weken na ontvangst van de lagere regelgeving.

De reden voor dit verzoek is gelegen in het feit dat er nog steeds belangrijke commentaren over de wet binnenkomen en omdat de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben aangegeven het wetsvoorstel zonder de lagere regelgeving niet integraal te kunnen toetsen.  

 

Het verzoek, waarmee een groot aantal partijen had ingestemd, is gehonoreerd.  De inbreng voor het verslag over de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (35287), dat gepland stond op 30 oktober 2019, is tot nader order uitgesteld.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Scheiden & Einde relatie, Pensioen, Echtscheiding
  • Woensdag 30 oktober 2019