Uitvoering aanvragen inzake aangaan nieuwe/aanpassen KEW?s, SEW?s en BEW?s

Op 9 april 2013 is de motie van kamerlid Knops aangenomen door de Tweede Kamer. Die motie gaat over de uitvoering van de aanvragen inzake het aangaan van nieuwe en het aanpassen van KEW's, SEW's en BEW's in verband met de overgangstermijn van 1 april 2013.
Voor mensen van wie een aanbieder van het product, dan wel tussenpersoon vóór 1 april 2013 een schriftelijke aanvraag heeft ontvangen, dan wel voor hen die vóór 1 april beschikken over een ontvangstbevestiging dan wel een schriftelijke afwijzing van een mondelinge aanvraag bij een aanbieder dan wel tussenpersoon, is het nu mogelijk dat alsnog genoemde aanvragen in behandeling kunnen worden genomen en die te laten vallen onder het overgangsrecht van artikel 10bis.2 Wet IB 2001. Voorwaarde is dat (de verhoging van) de KEW, de SEW of het BEW ten gevolge van die aanvraag uiterlijk op 31 december 2013 tot stand moet zijn gekomen!

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015