Uniform loonbegrip in de maak

Vermoedelijk zal vanaf 2011 een nieuw uniform loonbegrip worden ingevoerd. Het kabinet beslist hierover medio 2010. Dit uniforme loonbegrip moet dan gaan gelden voor zowel de heffing van de loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) als voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ziektekostenverzekering). Nu kennen we verschillende loonbegrippen voor bovengenoemde heffingen, wat verwarrend en niet efficiënt is. Vandaar dat een uniform loonbegrip wordt ingevoerd.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015