Update economische maatregelen coronavirus

Op 17 maart 2020 heeft het Kabinet een groot aantal maatregelen afgekondigd om de economische effecten van het Coronavirus te verzachten. Ondertussen is er een aantal aanvullingen en nieuwe maatregelen bekend gemaakt.

Uitstel van betaling belastingschulden

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschulden, waaronder de inkomsten-, loon-, vennootschaps- en omzetbelasting. Vanaf het moment dat de ondernemer het verzoek om uitstel van betaling indient, krijgt de ondernemer direct uitstel van betaling.

Het kabinet wil de administratieve kant van het uitstel zo eenvoudig mogelijk maken. Een verklaring van een derde-deskundige binnen vier weken is daarom niet meer nodig.

Voor uitstel langer dan drie maanden is wel nog aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Het kabinet onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd.

Uitstel aflossing lening

Een aantal banken heeft besloten om kleinere ondernemingen, die in de kern gezond zijn, de mogelijkheid te bieden van zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Deze regeling geldt voor een financiering tot 2,5 miljoen euro. Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.

 

Banken komen ook hun particuliere klanten zo goed mogelijk tegemoet. Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank. Banken bieden daarbij maatwerk zodat voor elke klantsituatie de best passende oplossing wordt geboden.

Uitstel betalen pensioenpremies

Werkgevers die door de coronacrisis in acute liquiditeitsproblemen komen of zijn gekomen kunnen uitstel van betaling van pensioenpremie aanvragen. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken. Het uitstel bij het innen van de pensioenpremies kan verschillende vormen aannemen. De sociale partners pleiten voor maatwerk omdat de omvang van de problemen per sector anders is. De opbouw van pensioenrechten van werknemers gaat gewoon door. 

Informatie

  • Fiscaal: Overig
  • Maandag 23 maart 2020