UWV betaalt in mei vakantiegeld 2015 bij uitkering

UWV betaalt in mei het vakantiegeld voor uitkeringsgerechtigden. Op welke dag iemand het geld ontvangt, hangt af van de uitkering die hij heeft. Iemand met een WW-uitkering krijgt zijn vakantiegeld op 13 mei 2015. Als de WW-uitkering stopt, betaalt UWV het vakantiegeld zo snel mogelijk na de laatste betaling. Heeft iemand een IOW-uitkering dan staat het geld rond 19 mei op de rekening. Bij een Wajong-, WIA-, WAO- of WAZ-uitkering betaalt UWV het vakantiegeld samen met de uitkering op 22 mei 2015. Stopt de uitkering eerder? Dan krijgt belanghebbende het vakantiegeld in de laatste maand waarin hij zijn uitkering ontvangt. Het vakantiegeld is 8 procent van de bruto-uitkering. Een Ziektewet-uitkering is al inclusief vakantiegeld. De uitkeringsgerechtigde ontvangt geen apart bedrag in mei.

 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Woensdag 6 mei 2015