UWV over no-riskpolis werknemers vanuit banenafspraak

Als een werkgever een werknemer vanuit de banenafspraak aanneemt en hij wordt ziek, dan kan de werkgever sinds 1 januari 2015 voor hem een ZW-uitkering krijgen. Deze garantie van UWV heet no-riskpolis. Deze uitbreiding van de doelgroep voor wie de werkgever een ZW-uitkering krijgt, is een tijdelijke regeling tot 2016. Werkgevers kregen al een ZW-uitkering van UWV als een werknemer ziek werd en voldeed aan de voorwaarden voor de no-riskpolis. Nu geldt dit ook voor werknemers met een indicatie banenafspraak die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De werkgever moet bewijzen dat de werknemer in de doelgroep valt door o.a. gemeentelijke beschikking loonkostensubsidie;  verklaring gemeente dat de werknemer onder de doelgroep valt; beslissing UWV waarin staat dat de werknemer een indicatie heeft voor de banenafspraak. Werknemer ook ziek melden bij gemeente. Deze werknemer telt niet mee voor de premiedifferentiatie van de werkgever.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015