UWV wil verdubbeling WW-premie in 2010

Als het aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) ligt, moet de WW-premie het volgend jaar worden verdubbeld. Het UWV, dat de fondsen beheert voor de uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid heeft ook te lijden onder de economische crisis. Doordat minder mensen werken en meer mensen werkloos (al dan niet in deeltijd) zijn en een WW-uitkering ontvangen, nemen aan de ene kant de inkomsten af en aan de andere kant de uitgaven toe. Het vermogen is dusdanig geslonken dat, wil er ook op langere termijn genoeg geld zijn om de WW-uitkeringen te kunnen verstrekken, de WW-premie, die door de werkgevers wordt betaald, in 2010 nagenoeg moet worden verdubbeld. Het kabinet neemt hierover in het najaar een beslissing.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015