Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

V&A 15-011: Voortgezette pensioenopbouw bij gedeeltelijk vervroegde pensionering

Het Centraal Aanspreekpunt pensioenen (CAP) heeft op 20 april 2020 een nieuwe versie van V&A 15-011 gepubliceerd over voortzetting van de pensioenopbouw bij gedeeltelijk vervroegde pensionering.

Vervroegde pensionering veronderstelt dat er een einde komt aan het arbeidzame leven. Dit betekent dat inkomensgenererende activiteiten moeten worden gestaakt. Als sprake is van gedeeltelijke vervroegde pensionering moeten de inkomensgenererende activiteiten afnemen overeenkomstig het gedeelte van het dienstverband waarvoor het pensioen vervroegd ingaat. Dit is de hoofdregel die voortvloeit uit het Verzamelbesluit pensioenen (onderdeel 6) van 11 december 2018 en V&A 08-014 van 4 januari 2019.

Als de vervroegde pensionering geheel of gedeeltelijk binnen een periode van maximaal vijf jaar vóór de voor de werknemer geldende AOW-leeftijd plaatsvindt, zal niet worden getoetst of de inkomensgenererende activiteiten in gelijke mate zijn verminderd.

Bij vervoegde pensionering die meer dan 5 jaar vóór het bereiken AOW-leeftijd begint, vindt toetsing plaats aan de voorwaarde dat het pensioen slechts kan worden vervroegd voor zover de werknemer in gelijke mate zijn inkomensgenererende activiteiten vermindert.

Op grond van dit gegeven kan een werknemer van 66 jaar, die pensioen opbouwt in een pensioenregeling met een pensioenleeftijd 68 jaar, en zijn pensioen voor 40% vervroegd laat ingaan en voor 70% doorwerkt, gedurende 2 jaar (van 66 jaar tot 68 jaar) de pensioenopbouw zonder fiscale bezwaren voortzetten in dezelfde regeling bij dezelfde pensioenuitvoerder.

Zou de vervroeging meer dan 5 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd hebben plaatsgevonden, dan zouden de inkomensgenererende activiteiten ook met 40% verminderd moeten zijn.

Inhoudelijk is de nieuwe versie van V&A 15-011 ongewijzigd ten opzichte van de vorige versie van 17 november 2017. Het enige dat is veranderd is de pensioenleeftijd (van 67 naar 68 jaar) en de vervroegde pensionering (op 66 jaar i.p.v. 65 jaar).

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, CAP (Centraal Aanspreekpunt Pensioenen), Flexibilisering
  • Dinsdag 21 april 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships