Valt de aangenomen arbeidsbeperkte onder de quotumwet?

In 2026 moeten 100.000 banen in het bedrijfsleven zijn gerealiseerd voor werknemers met een arbeidshandicap. Maar valt deze werknemer wel onder de quotumwet? Zo niet, dan krijgt de werkgever € 5.000 boete per niet ingevulde werkplaats. Onder het quotum vallen arbeidsgehandicapten, dus mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, mensen met een Wajonguitkering of mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkplaats. Gehandicapten die wél het minimumloon kunnen verdienen, minimaal een HBO-opleiding hebben of die op latere leeftijd arbeidsbeperkt zijn geworden en dus geen Wajong-uitkering hebben, vallen niet onder het quotum.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015