Vanaf uiterlijk 7 juli 2013 standaard dienstverleningsdocument

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten alle financieel dienstverleners vanaf 1 juli 2013 met een standaard dienstverleningsdocument (DVD) gaan werken, waarin de kosten van het financieel product, de beloning van de adviseur of bemiddelaar en de wijze van dienstverlening zijn opgenomen. Financieel dienstverleners kunnen aan de hand van een aantal variabelen en afhankelijk van de klantvraag vier soorten DVD’s opmaken:

-          een hypotheekvraag;

-          een pensioenvraag;

-          een vraag om risico’s af te dekken;

-          een vraag over vermogensopbouw

Aangezien de software die deze DVD’s genereert de eerste week van juni niet werkte verleent de AFM verleent nu een week uitstel om over te stappen op het standaard DVD.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015