Vaststelling arbeidsongeschiktheidspercentage

De CRvB (10/10/2014, 12/3630 WIA) oordeelt dat de arbeidsongeschikte in (hoger) beroep  objectieve medische gegevens inbracht die twijfel doen rijzen aan de juistheid van de vastgelegde functionele mogelijkheden op de datum in geding. De in hoger beroep door de arbeidsongeschikte verstrekte extra medische informatie verandert dit niet. Uit deze informatie niet kan worden afgeleid dat de beperkingen voorheen zijn onderschat, omdat deze informatie ziet op de gezondheidssituatie lang na de datum in geding. Er is geen aanleiding een deskundige te benoemen. De in (hoger) beroep aangevoerde arbeidskundige gronden  slagen niet. Niet gebleken is dat de belasting in de functies de belastbaarheid op de datum in geding overschrijdt. De beslissing 44,49% arbeidsongeschikt  per de datum in geding is juist; geen grond voor een WGA-uitkering arbeidsongeschiktheid 80 tot 100% of IVA-uitkering.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015